Modulo Relés de 10 E/S - CPU Arduino NANO

$0.00

10 E/S optoaisladas configurables por el jumper
Entradas 5-24 Vcc
Salidas a Relé 220VAC – 5A
Tensión de alimentación 12-24V
MCU: ESP32 devkit/Arduino Nano
WiFi 2.4-2.5 Ghz
Puerto Ethernet
RS485 half/full duplex
TCP IP
Modbus TCP
Modbus RTU

SKU 0001011 Category